Varování Cookies se na tomto webu používají k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti. Pokud budete pokračovat, předpokládáme, že souhlasíte s přijímáním cookies z této stránky. OK

Onkologické oddělení nemocnice Vsetín

Dosavadní zkušenosti s používáním preparátu GESAVIT 50 BG

 

Rozdělení pacientů podle diagnózy onkologického onemocnění:

Maligní melanom

 2 x

Maligní onemocnění ledvin

 1 x

Maligní onemocnění prsů

12 x

Maligní onemocnění tlustého střeva

 7 x

Maligní onemocnění dělohy

 1 x

Celkem pacientů ve studiích: 23


Dávkování: 4 kapsle denně (4 x 50 = 200mg)

V průběhu medikace hodnotili pacienti své pocity a účinky podávaného preparátu GESAVIT kladně. Nebyly zaznamenány žádné vedlejší nežádoucí účinky, v průběhu 3-měsíční medikace nedošlo k alergické reakci. Pacienti se v průběhu užívání cítili v dobré kondici. U pacientek s karcinomem prsu bylo u 8 žen podání preparátu GESAVIT v průběhu chemoterapie a zjevně pomohlo zvládnout tuto terapii bez výraznějších komplikací, které by mohly vést k úpravě podávané chemoterapie.

Nežádoucí účinky v průběhu užívání preparátu GESAVIT:

  1. u jedné pacientky s diagnózou karcinom prsu, jež absolvovala chemoterapii, se v průběhu užívání preparátu GESAVIT 4 kapsle denně objevily střevní potíže charakteru průjmu. Po snížení dávky preparátu GESAVIT na 2 kapsle denně došlo k úpravě potíží.
  2. u třech pacientek s pokročilým karcinomem prsu došlo k progresi onemocnění, šlo o pacientky s rizikovým histologickým nálezem a generalizovaným onemocněním.

V průběhu používání preparátu GESAVIT byly sledovány hodnoty KO, CRP, jaterní testy, urea, kreatinin, příslušné nádorové markery. Lze konstatovat, že v laboratorních ukazatelích nedošlo ke zhoršení hodnot a při subjektivním hodnocení bylo konstatováno zlepšení kondice a celkového zdravotního stavu.


Závěr: 

Většina onkologických pacientů byla s uvedeným preparátem spokojena a jejich hodnocení bylo kladné. Soubor pacientů nebyl zcela sourodý, protože doba užívání preparátu nebyla stejně dlouhá, dále šlo o pacienty s různými onkologickými diagnózami v různém stádiu onemocnění. Preparát byl používán jak v průběhu onkologické terapie, tak i jako doplněk konvenční léčby. Zatím lze konstatovat, že je vhodnější u časnějších stádií onemocnění a v průběhu chemoterapie či radioterapie. U pacientů s metastatickým onemocněním je efekt krátkodobý. GESAVIT je vždy používán s doporučenou onkologickou léčbou, u pacientů je zřetelná doba adaptace na klasickou chemoterapii a poměrně rychlé zotavení. Preparát GESAVIT lze považovat za významný podpůrný prostředek při onkologických onemocněních, jenž zvyšuje obranyschopnost organismu.
Prim. MUDr. Zdeněk Janáček
onkologické oddělení
Nemocnice Vsetín
Prim. MUDr. Zdeněk Janáček


 


                  

 

 

PDF  
 Ke stažení ve formátu PDF: Onkologické oddělení nemocnice Vsetín