Gastroenterologická ambulance Čáslav – Studie

Zkušenosti s podáváním preparátu Penoxal 50
MUDr. Martin Novák

Gastroenterologická ambulance MN Čáslav

Adresa: 286 01 Čáslav, Jeníkovská 348, tel. 327305243

Doba trvání studie:

6/2011-9/2011

Soubor nemocných:

Bylo sledováno celkem 5 nemocných s vředovou chorobou duodena a antra žaludku

Věkové rozmezí:

45-75 let,

3 ženy, 2 muži

Vstupní vyšetření:

gastroskopie s nálezem – 3x duodenální vřed, lx vřed pylorického kanálu, lx vřed antra žaludku

Kontrolní vyšetření:

gastroskopie s nálezem: 4x kompletní zhojení vředu, lx zmenšení chromého vředu antra Laboratorní vyšetření:

bylo provedeno u třech nemocných. Vyšetření bylo provedeno jednorázově v průběhu zavedené léčby. V provedených vyšetření nebylo prokázáno zvýšení jaterních testů, renálních funkcí, nebo změn v krevním obraze.

Terapie:

Nemocným byla podána antiukosní terapie inhibitory protonové pumpy – IPP (preparáty Helicid, Lanzul Nolpaza), nebo antagonisty H2 receptorů (Quamatel). Bylo doporučeno obvyklé dávkování léků.

K medikaci byl doporučen preparát Penoxal 50 v dávce 2×1 kapsle denně.

Délka terapie preparátem Penoxal 50 byla v délce nejméně 3 týdnů.

Nežádoucí účinky v průběhu užívání preparátu Penoxal 50:

V průběhu léčby se u nemocných neobjevily nežádoucí účinky, nebyla zaznamenána alergická reakce. Nemocní byli po dobu užívání v dobré kondici. Neobjevila se koincidence s infekčním onemocněním.

Závěr:

Podpůrná léčba přípravkem Penoxal 50 byla nemocnými hodnocena kladně. Na efektu léčby se jistě podílela zavedená základní antisekreční terapie. V průběhu podávání se neobjevily nežádoucí účinky. Uvedený soubor nemocných, na kterých byl preparát Penoxal 50 testován, je malý, ale výsledky podpůrné terapie vředové choroby lze hodnotit jako velmi slibné.

V Čáslavi 3.10.2011

Mudr. Martin Novák
Gastroenterologická ambulance MN Čáslav

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Penoxal posiluje imunitu

Penoxal100% přírodní složení obohacené o vitamín C a beta glukan, které přispívá k nomální funkci imunitního systému.

ADRESA

BIOCOL PHARMA a.s., Tomkova 180/11 500 02, Hradec Králové, Česká republika

Penoxal je vyroben z přírodního mikroorganismu, řadí se mezi medicinální léčivé houby. Účinná látka Biocol je vyrobena patentovaným způsobem formou moderní biotechnologické výroby.

Copyright © 2022 Penoxal

X
Add to cart