Rakovina plic a průdušek (karcinom plic) – C33, C34

Počty nemocných s rakovinou plic

Dlouholetá obliba tabáku si vybírá svou daň. Nemocné s karcinomem plic či průdušek tvoří z 90% kuřáci. Tabák ovšem není jedinou příčinou vzniku nádorového onemocnění plic. Dle statistik jsou muži ohroženi rakovinou plic až trojnásobně, počty nemocných žen se však stále zvyšují. V USA dokonce odhadují, že ženy umírají na rakovinu plic mnohem častěji než na rakovinu vaječníků, dělohy a prsu dohromady. Z celkového počtu 7 milionů lidí, kteří ročně ve světě umírají na nádorová onemocnění, tvoří 1,3 miliony nemocných na rakovinu plic.

O onemocnění rakoviny plic

Nejčastějšími typy rakoviny plic a průdušek je až v 80 % případů tzv. nemalobuněčný karcinom, který roste pomalu, proto se v první fázi léčby volí nejčastěji chirurgické řešení. Ostatní způsoby léčby (chemoterapie a radioterapie) nejsou v případě tohoto druhu karcinomu tak účinné. 20% rakovinného onemocnění plic a průdušek poté zaujímá tzv. malobuněčný karcinom, který velmi rychle roste a brzy se šíří do dalších tkání (metastazuje), jeho léčba zpravidla spočívá v podávání cytostatik (chemoterapie) a ozařování, na které dobře reaguje.

Příčiny vzniku

Přímou souvislost se vznikem rakoviny plic má bezpochyby dlouholeté kouření, a to i pasivní, jak bylo prokázáno mnoha výzkumy. Pravděpodobnost vzniku rakoviny plic je u kuřáků až 13x vyšší, z dlouhodobých kuřáků toto onemocnění postihne 25% osob. Vliv dědičnosti je stále předmětem zkoumání, u některých osob s rodinnou zátěží se však rakovina plic projevit nemusí, záleží na dalších aspektech, mezi něž patří například i odolnost imunitního systému. Rovněž znečištěné ovzduší (výfukovými plyny, azbestem, uranem) v určitých oblastech nese svůj díl viny, stejně jako ionizující záření a radon unikající z půdy či nevhodně použitého stavebního materiálu. Bohužel příznaky rakoviny plic jsou často nenápadné a podle statistik až 60 procent nádorů je diagnostikováno v pozdním stádiu, tedy špatně léčitelném nebo neléčitelném stádiu.

Příznaky onemocnění

Rakovina a nádory plic

Počáteční stádium onemocnění je často bezpříznakové, zpravidla se na rakovinu plic přijde až v pozdější fázi, kdy nemoc způsobuje řadu nespecifických problémů, jako je kašel (odlišný od běžného kašle kuřáka), chrapot, zvýšená únava, ztráta chuti k jídlu a hubnutí. Varovnými příznaky jsou poté teploty, obtíže při polykání, neustávající kašel spojený s vykašláváním krve a bolestí na hrudi, která může prostupovat směrem do zad. Stejně jako u rakoviny plic může být příznakem zánět průdušek. 

Prognóza tohoto onemocnění nebývá příznivá, kvůli pozdnímu objevení jsou často již přítomny metastázy do jiných orgánů a léčba se tak soustředí především na zmírnění potíží a prodloužení života pacienta. Kvalitu života pak ovlivňuje i síla imunitního systému, který dokáže potlačit některé z příznaků a bojovat s procesem nádorového bujení.

Prevence rakoviny plic

Významným preventivním opatřením před rakovinou plic je nekuřáctví a vyhýbání se zakouřeným prostorám a prostředím se znečištěným ovzduším. Základem by rovněž mělo být včasné vyšetření a léčba při jakýchkoli dechových potížích (chrapot, neustávající kašel, dušnost). Blahodárně nejen pro plíce, ale i na psychiku působí pohyb na čerstvém vzduchu, nejlépe na horách, v lese či u moře. Riziko vzniku rakoviny plic snižuje také silný imunitní systém, který přirozeně škodlivé buňky ničí.

Vliv imunitního systému na rakovinu plic

Oslabený imunitní systém zvyšuje riziko onkologického onemocnění. Imunita je hlavním činitelem v těle, který přirozeně zamezuje poškození zdravé tkáně, a tím předchází nádorovému bujení. Totéž platí u rakoviny plic, ke které pak mají větší náchylnost například kuřáci. Pokud není snížená imunita řešena, dochází k mutaci zdravých buněk a rozvoji rakoviny. Obrovský vliv na funkci imunitního systému má psychika. Pokud je člověk zasažen přívalem negativních energií, není řešení sáhnout po cigaretě, ale je doporučeno chodit do přírody, vyplavit endorfiny a zahájit posilovací a očistnou kúru. 

 

 Další informace

 

Druhy rakoviny

Rakovina tlustého střeva a její příznaky, Rakovina žaludku a její příznaky, Rakovina slinivky břišní a její příznaky, Rakovina plic a její příznaky, Rakovina jater a její příznaky, Rakovina ledvin a její příznaky, Rakovina lymfatického systému a její příznaky, Rakovina kůže a její příznaky, Rakovina krve - Leukémie a její příznaky, Rakovina mozku a její příznaky, Rakovina dělohy a její příznaky, Rakovina děložního čípku a její příznaky, Rakovina vaječníků, vejcovodů a její příznaky, Rakovina prsu a její příznaky, Rakovina močového měchýře a její příznaky, Rakovina prostaty a její příznaky, Rakovina varlat a její příznaky