Paní Ďaňková podpořila biologickou léčbu Penoxalem

Paní Daňková - okr. Olomouc (rakovina krve)

Náhodné zjištění nemoci a léčba

O své nemoci jsem se náhodně dozvěděla z rozboru krve své praktické lékařky. Výsledky byly znepokojivé a paní doktorka prohlásila, že krev je moc špatná a okamžitě mě poslala do Ostravy na Fifejdy, kde je Hematoonkologická pobočka. Následně mě vzali do péče do Olomouce s diagnózou CML-chronická myeloidní leukémie s poškozeným philadelfickým chromozomem, genetická porucha v mateřské krvetvorné buňce, v jejímž důsledku se naruší regulace krvetvorby a celý proces se vymyká kontrole. Poté se u mě rozjelo nekontrolovatelné množení leukocytů. Byl mi nasazen lék Glivec, léčba TKI, tyrosin kinázové inhibitory, tzv. biologická léčba. Lékař zamítl transplantaci kmenových buněk neboli autologní léčbu, tzn. vlastními kmenovými buňkami. Nové léky mi lékař nechtěl napsat, jelikož mi Glivec účinkuje, i když já vím, že pouze utlumuje množení, ale nevyléčí. Existují nové léky, které jsou agresivnější, ale dokáží vyléčit, i když mají větší vedlejší účinky.

Doplnění léčby Penoxalem

Vždy jsem se zajímala o vědu, přírodní a vědeckou medicínu, četla nové výzkumy z časopisů a knih i různé diskuze a komentáře lidí z internetu, odkud jsem se dočetla také o Penoxalu, který jsem však znala již dřív pod jiným názvem. Penoxal beru při přísné dietě, užívání Glivecu a bylinek a pomáhá mi především k navození kvalitního spánku, lepší imunitě, tlaku, ničí nemocné buňky, a podporuje buňky zdravé. Dokonce mohu říct, že díky Penoxalu se mi zlepšila psychika a věřím v něj především díky výsledkům krve. Pomáhá a funguje tak, jak je napsáno. Lékař tvrdí, že na 60% se mi nemoc vrátí. Penoxal bych se neodvážila brát bez biologických léků, ale hodně mi pomáhá a cítím se lépe.