Představení společnosti


Společnost Penoxal Trade inc byla založena v roce 2016 jako dceřiná společnost zahraničního investičního holdingu se sídlem v Dubaji. Společnost tak navazuje na historii výzkumných prací na účinné látce BIOCOL, produktu metabolismu specifického mikroorganismu, která sahá až do roku 1972.

Během roku 2016 probíhala dlouhá jednání a prověřování myšlenky na využití účinné látky v přípravcích, která vyústila v založení společnosti Penoxal Trade inc. Po vstupu do projektu jsme navázali na dlouholeté aktivity osob a společností působících v projektu.

Výroba účinné látky i samotná výroba doplňků probíhá dle nejpřísnějších norem s certifikací kvality HACCP (správná výrobní praxe), při které probíhá vstupní i výstupní kontrola surovin. Na konečnou kvalitu našich produktů, stejně jako na jejich samotnou výrobu a skladování, jsou kladeny vysoké nároky.

Neustále se optimalizuje biotechnologická výroba účinné látky BIOCOL, při jejímž získávání se spolupracuje s mikrobiology a specialisty na biotechnologickou výrobu. Pro dosažení nejlepších výsledků našich produktů je samozřejmostí nepřetržitý výzkum účinků, na kterém se spolupracuje s mnoha odborníky z oblasti onkologie, gynekologie a gastroenterologie.


Mezi hlavní cíle společnosti patří:

  • podpora zdravého životního stylu a prevence za využití přírodních možností a jako doplněk standardní léčby onemocnění
  • spolupráce s lékaři při podpoře změny životního stylu u jejich pacientů
  • spolupráce s odborníky při dalším výzkumu a vývoji
  • vybudování stabilní značky našich produktů
  • rozšíření vlastního týmu a zvyšovaní odborné kvalifikace
  • celosvětové rozšíření prodeje za pomoci vhodných partnerů v jednotlivých zemích

Poslání akcionářů:

V roce 2016 jsme byli osloveni s nabídkou investičně se podílet na projektu výroby tohoto zajímavého produktu. Po důkladném prostudování dostupných informací nás tato nabídka nadchla a přesvědčila nejen svou historií a pozitivními zkušenostmi s produkty, ale především svým potenciálem, který v sobě má. Pro nás akcionáře je nejdůležitějším cílem skloubit naše investice a zkušenosti s výjimečnými přírodními produkty tak, aby se jejich potenciál zúročil jak při prevenci, tak jako podpůrný přípravek v průběhu léčby závažných onemocnění.


Nosná myšlenka projektu:

Velmi důležitým prvkem při léčbě většiny onemocnění je správně fungující imunitní systém, jehož síla a odolnost je ovlivněna životním stylem. Imunitní systém je pro organismus člověka životně důležitou součástí, která mu umožňuje žít v nesterilním prostředí, čelit působení mikroorganismů a bránit se možnému onemocnění. Současné rychlé životní tempo, nadbytek stresu, nezdravé stravování, nedostatek pohybu a znečištěné životní prostředí však náš imunitní systém oslabují. Oslabený organismus je náchylnější k mnohým onemocněním. Každá nemoc znamená pro tělo velkou zátěž. Bohužel dnes spoustu onemocnění řešíme chemickou cestou v podobě léků a spoléháme na to, že budeme zdraví. Lékaři na nás bohužel nemají čas a téměř vždy nehledají příčinu potíží, ale doporučí medikamenty, které v lepším případě potíže vyřeší. Příčinou může být oslabený imunitní systém nebo v těle zanesené dlouhodobé záněty, viry, paraziti, těžké kovy, plísně atd.  Pak se nám nemoci a potíže vracejí v různých formách, někdy až do chronických stavů.

Proto je důležité se zamyslet i nad změnou přístupu k vlastnímu životnímu stylu a podpořit imunitu – zdravou stravou, dostatkem zdravé tekutiny, pravidelným a dostatečným pohybem a v případě potřeby vhodnými, nejlépe kvalitními přírodními výživovými doplňky. Vhodnou formou jsou i detoxikační metody, kterými z těla odstraňujeme toxické těžké kovy, plísně a další nežádoucí škodlivé látky. Šetrnější a výhodnější je tedy onemocněním předcházet a o imunitní systém pečovat a posilovat ho. Žijeme ve značně znečištěném prostředí, které nás ovlivňuje a potraviny i přes ten nejlepší výběr často neobsahují vše potřebné.