Obchodní podmínky

1. VŠOBECNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.penoxal.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je společnost Penoxal Trade Inc. , Pobřežní 249, 186 00 , Praha - Česká republika. Sídlo společnosti - Mazaya Business Avenue AA1, Jumeirah Lakes Towers Embankment, PO Box 214745, Dubai - UAE, IC2017783


2. VYMEZENÍ POJMŮ

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

  •    Objednávky přijaté v pracovní dny (Po-Pá) po 14:00, budou zasílány na Vaši adresu nejdříve následující pracovní den
  •    Objednávky přijaté v pátek po 14:00 a o víkendu budou zasílány na Vaši adresu nejdříve následující pondělí

Za dodání zboží odpovídají přepravní společnosti, které balíček doručují. Pokud nebyla balíček doručen, tak je prosím kontaktujte.

DPD - +420 225 373 373

Česká pošta - telefonní číslo dle Vaší pobočky


Objednané zboží doručujeme obchodním balíkem České pošty a komfortní přepravy DPD.
Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 2 pracovní dny, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.

Česká pošta

U objednávky zboží účtujeme poštovné ve výši 100,-Kč
Dodací lhůta 2-3 pracovní dny

DPD

U objednávky zboží do 1 000,-Kč účtujeme poštovné  ve výši 100,-Kč
Dodací lhůta 1-2 pracovní dny

Doprava zdarma při objednávce nad 1 000,- Kč

 

Akce 60 kapslí +30 kapslí zdarma -  platí pro 1 objednávku na 1 osobu. Další opakující se objednávky vytvořené s touto akcí budou automaticky bez ohlášení upraveny na standartní balení 60 kapslí.

 

Dodání na Slovensko

Slovenská pošta

U objednávky zboží do 40 Euro účtujeme poštovné ve výši 4 Eura
Dodací lhůta 2-3 pracovní dny

Doprava zdarma při objednávce nad 40 Euro

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všechny ceny jsou konečné, za které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. Spotřebitel má možnost před provedením objednávky seznámit se skutečností po jakou cenu zůstává cena v platnosti.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.
Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání.

 

5. ZPŮSOBY PLATEB

Platba za balíček je možná na dobírku – (pouze v České republice a na Slovensku). Platit u dobírky je možné hotově nebo kartou (DPD u řidiče nebo na pobočce České pošty)

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.


Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu emailem na info@penoxal.cz.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Společnost Penoxal Trade Inc. garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.

Svou registrací v internetovém obchodu www.penoxal.cz souhlasíte se:

 

  • zpracováním Vašich osobních údajů společností Penoxal Trade Inc. k marketingovým účelům
  • zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu (maximální četnost takové nabídky je maximálně 1x/7 dní) odhlášení Vaší emailové adresy je možné přímo v nabídce, ve Vaší registraci nebo na emailu info@penoxal.cz

 


Váš souhlas
Používáním internetového obchodu www.penoxal.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Změna a výmaz Vašich osobních údajů z registrace / rozesílací databáze
Pokud se rozhodnete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí, když nám zavoláte na naši infolinku nebo napíšete na email: info@penoxal.cz. Vaše registrace bude změněna popřípadě vymazána.
Pokud se rozhodnete vymazat Váš email z naší rozesílací databáze, můžete jeho vymazání provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo nám napište email na: info@penoxal.cz s žádostí o vyřazení. O vymazání Vašeho kontaktu budete informováni mailem.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.02.2017.