O účinné látce Biocol

Biocol je unikátní patentovaná přírodní látka získávaná náročným biotechnologickým postupem za dodržení těch nejpřísnějších hygienických a technologických pravidel z produktu metabolismu mikroorganismu talaromyces purpurogenus.

Talaromyces purpurogenus je kmen geneticky nemodifikované mikroskopické houby, přírodní mikroorganismus, který byl objeven při screeningovém testování v půdě Araratského údolí v Arménii již v roce 1972. 

Dlouhodobá spolupráce vědců z oblasti medicíny a biochemie umožnila objevit jeho unikátní vlastnosti. Schopností produkovat červený pigment, originální dynamikou biosyntézy a bioaktivní aktivitou se velmi odlišoval od jiných, doposud známých mikroorganismů. Pro jeho využitelnost je významná skutečnost, že produkované červené barvivo obsahuje velmi cenné bioaktivní látky, které pozitivně ovlivňují imunitní systém. Další zkoumání a rozvoj poznatků o tomto specifickém mikroorganismu nastínily jeho potenciál v možném ovlivnění a potlačení rakovinného bujení.

Účinky látky Biocol byly ověřovány mnoha experimentálními a klinickými výzkumy, ve kterých bylo zjištěno, že svým pozitivním vlivem na imunitní systém brání vzniku mnohých onemocnění, popřípadě usnadňují jejich průběh. Významný je vliv látky Biocol také na tzv. protinádorovou imunitu, která omezuje vznik nádorových onemocnění a zpomaluje růst nádorů prostřednictvím řízeného usmrcování buněk, tzv. apoptózy.

Délka života buněk je předem přesně naprogramovaná. Pokud dojde k narušení rovnováhy buněčného dělení, stárnutí a smrti, může dojít k přeměně zdravé buňky v buňku poškozenou, popř. nádorovou (tzv. onkogeneze). Pro správné fungování organismu je důležité zpomalovat oxidační procesy (stárnutí buněk) a aktivovat apoptózu, neboť její nedostatečnost může vést k nádorovému bujení. Látka Biocol vyniká schopností nežádoucí oxidační procesy blokovat a apoptózu, řízené usmrcení nemocných nebo poškozených buněk, normalizovat, a tím se významně podílí na snížení rizika vzniku nádorového bujení.

Nejvýznamnější schopností látky Biocol je ovlivnění činnosti B a T-lymfocytů (specifických skupin bílých krvinek), které se podílí na správném fungování imunitního systému. Leukocyty (bílé krvinky) jsou pro organismus velmi důležitými buňkami, jejich nedostatečná nebo nesprávná činnost může vést k tzv. imunodeficienci (oslabení imunitního systému) nebo ke vzniku autoimunitních onemocnění.

Úkolem B-lymfocytů je především tzv. protilátková imunita. Po rozpoznání cizího mikroorganismu (antigenu) v lidském těle vytváří protilátky (tzv. imunoglobuliny = specifické bílkoviny), které jsou schopny proti cizím látkám bojovat.

T-lymfocyty jsou hlavní složkou tzv. buněčné imunity, která přímo likviduje cizí buňky, buňky poškozené, nakažené virem či nádorové buňky. Některé z T-lymfocytů stimulují rychlost produkce a dělení obranných buněk tvorbou cytokinů, specifických proteinů, čím se podílí na imunitní odpovědi.

Nejvýznamnějšími podskupinami T-lymfocytů, na které látka Biocol působí, nesou označení CD4+ a CD8+.

CD4+ lymfocyty, tzv. helpery, produkují cytokiny, které se podílejí nejen na buněčné a cytotoxické imunitě (pohlcují a „zabíjí“ poškozené buňky), ale rovněž podporují tvorbu protilátek. Jejich poškození vede k významnému snížení odolnosti organismu.

CD8+ lymfocyty, tzv. cytotoxické buňky, se účastní likvidace nakažených nebo nemocných buněk. Jsou schopné donutit nakaženou buňku k apoptóze (řízené smrti) nebo ji vlastními mechanismy zničit. Tím se podílejí na protinádorové imunitě.

Důležitý je poměr mezi těmito skupinami T-lymfocytů, který je vyjádřen tzv. imunoregulačním indexem. Tento index bývá nápadně snížený u některých virových infekcí (např. AIDS), zvýšené hodnoty pak značí imunopatologický stav, snížení schopnosti reakce organismu na cizorodé (patogenní) látky.

Účinná látka Biocol podporuje detoxikační procesy v organismu a svým antioxidačním působením se podílí na neutralizaci nežádoucích účinků při onkologické a antibiotické léčbě onemocnění. Další využití účinné látky je oblasti léčby gynekologických a gastroenterologických onemocnění. Harmonizací jednotlivých orgánových systémů se látka Biocol podílí na správném fungování organismu a celkové pohodě.

Informace o produktu Penoxal

Penoxal je přírodní doplněk stravy s pozitivním vlivem na imunitní systém, který nevykazuje žádné negativní nebo toxické účinky.

Vyniká schopností podporovat především specifické bílé krvinky – B a T-lymfocyty, které jsou stěžejní pro správné imunitní reakce a prevenci onemocnění. Jeho výrazné antioxidační působení a vliv na optimalizaci apoptózy snižují riziko vzniku nejzávažnějšího onemocnění současnosti – rakoviny.

Přípravek Penoxal se také významně podílí na zmírnění nežádoucích účinků chemoterapeutické a radioterapeutické léčby a navrací hodnoty krevního obrazu rychleji k normálu.

Penoxal posiluje imunitu

Penoxal100% přírodní složení obohacené o vitamín C a beta glukan, které přispívá k nomální funkci imunitního systému.

ADRESA

BIOCOL PHARMA a.s., Tomkova 180/11 500 02, Hradec Králové, Česká republika

Penoxal je vyroben z přírodního mikroorganismu, řadí se mezi medicinální léčivé houby. Účinná látka Biocol je vyrobena patentovaným způsobem formou moderní biotechnologické výroby.

Copyright © 2022 Penoxal

X
Add to cart