Imunoterapie a imunoonkologická léčba rakoviny a nádorů

Imunita je velmi významnou složkou našeho organismu, bez níž bychom velmi rychle podlehli útoku kolonií mikroorganizmů i negativnímu vlivu nemocných či poškozených buněk našeho vlastního těla. Imunitní systém nás před těmito vlivy chrání a umožňuje nám tak žít v běžném, nesterilním, světě.

Pokud imunitní systém nevydrží nápor negativních faktorů, onemocníme. Spoustu onemocnění dnes řešíme chemickou cestou v podobě léků a spoléháme na to, že nás velmi rychle postaví zpět „na nohy“. Tím však prokazujeme medvědí službu celému tělu.

Imunoterapie

Imunoterapie je staronová metoda léčby onemocnění. Poprvé se objevila v 60. letech minulého století, neslavila však takové úspěchy, jaké se očekávaly. Znovuobjevení umožnily až nové poznatky v oboru imunologie a byla nastíněna i možnost využití imunitního systému při boji s rakovinou. Pokud imunitní systém za normálních okolností nedá rakovině šanci vzniknout, může se významnou měrou podílet i na její léčbě.

Imunoonkologická léčba má za cíl odhalit nádorové buňky a „odbrzdit“ imunitní systém, aby došlo k aktivaci a zmnožení obranných buněk a následně ideálně k likvidaci nádoru či metastáz. Nástup účinků této léčby je oproti chemoterapii velmi pozvolný, vyburcování imunity často trvá několik měsíců (3 - 5 měsíců). Její velkou výhodou je však minimum nežádoucích účinků a schopnost adaptace imunitního systému na mutace nádoru i v období remise, v budoucnu by proto v léčbě rakoviny měla tato léčba hrát stále větší roli. Nemusí však být vhodná pro všechny onkologicky nemocné, těžko lze odhadnout odpověď na léčbu, proto se mnohdy volí, pokud jiné metody nezabraly – především u tzv. chemorezistentních nádorů (nádory odolávající chemoterapii). Limitujícím faktorem pro použití imunoonkologické léčby je i přidružené autoimunitní onemocnění – revmatoidní artritida, roztroušená skleróza či Crohnova choroba.

Současná imunoonkologická léčba je zatím schválená u melanomu kůže a karcinomu prostaty, účinnost u dalších typů nádorových onemocnění je stále předmětem zkoumání. Imunoonkologickou léčbu je možné kombinovat se standardní léčbou (chirurgické odstranění, chemoterapie, radioterapie), při které podporuje a využívá přirozené obranné mechanismy a napomáhá tak efektivnějšímu boji s onemocněním.

Imunoterapii lze provádět 2 způsoby:

  1. Aktivní imunoonkologická léčba spočívá v podání nádorové vakcíny, která vyvolá imunitní reakci na nádorový antigen. Protože nádorové buňky vznikají z buněk zdravých, jsou jejich antigeny (cizorodé látky na povrchu buňky navozující tvorbu protilátek či jiný imunitní zásah) pro vlastní imunitní systém těžko odlišitelné. Každý nádor má také jinou antigenní výbavu a každý organismus reaguje odlišně, proto nelze vyrobit jednu univerzální protinádorovou vakcínu.
  2. Z těchto důvodů se mnohem častěji přistupuje k pasivní podpoře, která spočívá především v podávání hotových protilátek, nejčastěji tzv. monoklonálních vakcín či aktivovaných bílých krvinek.

Léčba je finančně velmi nákladná (až několik milionů dle hmotnosti pacienta), v ČR byla pojišťovnami schválená až v roce 2013 jako sekundární metoda léčby. O jejím primárním využití při léčbě onkologických onemocnění se stále jedná. Standardně léčba trvá 9 týdnů, lék se aplikuje nitrožilně celkem 4x s 3týdenními odstupy.

Již v této době imunoonkologická léčba překonává u některých typů nádorového onemocnění (maligní melanom) dlouhá léta opěvované účinky chemoterapie. Jak ukazují výsledky mnohých studií, do budoucna je novou a velmi slibnou nadějí v léčbě mnohých typů rakoviny.

Přečtěte si příběhy pacientů

Jaké má Penoxal využití při onkologických onemocněních?

Silný imunitní systém si dokáže s nádorovými buňkami poradit a zničit je, někdy však potřebuje pomoc. PENOXAL stimuluje imunitní systém a pomáhá tak optimalizovat jeho působení, které se projevuje dostatečně efektivně při boji s nádorovými buňkami. Přípravek může být užíván i během radioterapie a chemoterapie, kdy pomáhá snášet některé nežádoucí účinky léčby. Dále zlepšuje činnost trávicího traktu, jater, ledvin a dalších orgánů, které jsou při onkologické léčbě velmi zatěžovány, a tím přispívá ke správnému fungování organismu a celkové pohodě. Je tedy vhodným doplňkem u celkové léčby onkologického onemocnění, což ve svém vyjádření o Penoxalu potvrzuje MUDr. Anna Galambošoválékarník PharmDr. Tomáš Arndt a další lékaři. O zkušenostech uživatelů Penoxalu se můžete více dočíst ZDE.

Informace o produktu Penoxal

Penoxal

Penoxal je přírodní doplněk stravy s pozitivním vlivem na imunitní systém, který nevykazuje žádné negativní nebo toxické účinky.

Vyniká schopností podporovat především specifické bílé krvinky – B a T-lymfocyty, které jsou stěžejní pro správné imunitní reakce a prevenci onemocnění. Jeho výrazné antioxidační působení a vliv na optimalizaci apoptózy snižují riziko vzniku nejzávažnějšího onemocnění současnosti – rakoviny.

Přípravek Penoxal se také významně podílí na zmírnění nežádoucích účinků chemoterapeutické a radioterapeutické léčby a navrací hodnoty krevního obrazu rychleji k normálu.

Sdělte nám svůj příběh.

Pomůžete tak ostatním a my Vás odměníme.

Penoxal posiluje imunitu

Penoxal100% přírodní složení obohacené o vitamín C a beta glukan, které přispívá k nomální funkci imunitního systému.

ADRESA

BIOCOL PHARMA a.s., Tomkova 180/11 500 02, Hradec Králové, Česká republika

Penoxal je vyroben z přírodního mikroorganismu, řadí se mezi medicinální léčivé houby. Účinná látka Biocol je vyrobena patentovaným způsobem formou moderní biotechnologické výroby.

Copyright © 2022 Penoxal

X
Add to cart