Historie účinné látky Biocol

1972 Objevení mikroorganismu Talaromyces purpurogenus
1983 Patentování mikroorganismu na území SSSR
1989 Výzkum a šlechtění mikroorganismu a kultivace nových kmenů
1996 Identifikace látky Biocol (Hygienická stanice hl.m. Prahy)
 Odborný posudek k účinné látce v podobě doplňku stravy (SZÚ) a zahájení prvních obchodních aktivit 
 Zahájení prodeje přípravku Biocol pod stejnojmenným obchodním názvem
1998 Patentování mikroorganismu ve více jak 130 zemích světa 
 Toxikologické studie (Výzkumný ústav farmacie a biochemie Praha, RNDr. Jiří Marhan) 
2001 Výzkum a zahájení biotechnologické výroby v Uničově 
2003První studie na zjištění protinádorové aktivity účinné látky (RCD s.r.o., RNDr. Pavla Poučková, CSc.)
2005Druhá studie na zjištění protinádorových účinků účinné látky na lidský karcinom (RCD s.r.o., RNDr. Pavla Poučková, CSc.)
 Zjištění bioaktivních vlastností účinné látky (Mikrobiologický ústav, Akademie věd ČR, oddělení imunologie a fotobiologie, MUDr. Petr Šíma) 
 Schválení doplňku stravy Biocol Ministerstvem zdravotnictví č.j. OVZ-350.1.8.0526664/2 
2007 Zavedení preparátu s účinnou látkou Biocol pod obchodním názvem Gesavit® – 10mg a 50mg s beta-glukanem na český trh 
2008Zavedení preparátu s účinnou látkou Biocol pod obchodním názvem Penoxal – 50mg s beta-glukanem na zahraniční trhy 
2009Studie preparátu Gesavit® ve Fakultní nemocnici Plzeň (Gynekologicko-porodnická klinika, Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.) 
2010 Studie preparátu Penoxal u 115 pacientů v Národním onkologickém centru v Jerevanu 
2011 Studie s preparátem Gesavit® na Gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Přerově 
 Studie s preparátem Gesavit® na Onkologickém oddělení nemocnice Vsetín 
2016Plánování strategie obchodu  
 Rebranding a vytvoření nového obchodního názvu Penoxal pro produkty s účinnou látkou Biocol
 Odkoupení ochranné známky Gesavit® a ukončení prodeje produktů pod tímto označením 
 Zahájení prodeje preparátu pod značkou Penoxal 

Účinná látka Biocol je získávána z mikroorganismu Talaromyces purpurogenus, geneticky nemodifikovaného kmene mikroskopické houby, která byla objevena již v roce 1972 v Araratském údolí v Arménii. V rámci následného výzkumu mechanismu biosyntézy s cílem získat aktivní průmyslový kmen, bylo provedeno třídění vhodných kmenů při regulaci usměrněné biosyntézy a aktivaci enzymatických systémů. Po dobu celého výzkumu nebyly použity žádné mutagenní látky, které by způsobily genetickou modifikaci mikroorganismu.

Pro využití ve farmaceutickém průmyslu prochází tento mikroorganismus náročnou biotechnologickou úpravou, díky které se z něho stává využitelná, zdravotně nezávadná účinná látka Biocol ve formě červeného sypkého prášku. Již v roce 1996, kdy byla látka identifikována Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, byly Státním zdravotním ústavem (SZÚ) zpracovány odborné posudky pro využití účinné látky Biocol v doplňcích stravy. Tím bylo umožněno zahájit i první obchodní aktivity v České republice.

V roce 1998 došlo k zařazení tohoto mikroorganismu do České sbírky mikroorganismů (CCM) v Brně. Následně byla látka Biocol celosvětově patentována a ve Výzkumném ústavu farmacie a biochemie v Praze byly provedeny toxikologické studie o její zdravotní nezávadnosti. Tyto studie potvrdily, že i při nejvyšší dávce (2000mg na kg) se u testovaných zvířat neprojevily žádné známky toxicity, ani změny chování. Rovněž byly vyloučeny nežádoucí hepatotoxické (toxicita pro játra) a nefrotoxické (toxicita pro ledviny) účinky, stejně jako nebyly nalezeny žádné orgánové změny nebo změny v genetickém materiálu (v chromozomech).

Od roku 2003 se látka Biocol testovala na zjištění protirakovinných účinků a rovněž na ovlivnění organismu obsaženými bioaktivními látkami. Testování probíhalo proti karcinomu tlustého střeva, prsní žlázy, melanomu, leukémii a Lewisově plicnímu karcinomu. Těmito studiemi bylo prokázáno, že účinná látka Biocol prokazatelně zpomaluje růst karcinomu a částečně zvyšuje počty bílých krvinek účastnících se imunitních reakcí. Nejlepších výsledků bylo dosaženo především u karcinomu tlustého střeva a mléčné žlázy, kdy účinná látka Biocol statisticky významně prodlužovala život pokusných zvířat (viz preklinické studie RCD).

V roce 2005 byla látka Biocol schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR jako doplněk stravy v preparátu s obchodním názvem Gesavit®, podpůrném přípravku při léčbě onkologických onemocnění zažívacího traktu (karcinom tlustého střeva). V průběhu následujících let si díky výborným výsledkům při podpůrné léčbě a schopnosti posílení imunity vydobyl velmi dobré postavení nejen na českém trhu, ale i na trzích zahraničních. Od roku 2009 se preparát Gesavit® testoval i u zhoubných gynekologických onemocnění (v Plzni, Přerově a Vsetíně).

V roce 2016 převzala projekt BIOCOL PHARMA a.s. za účelem uvedení produktu Penoxal na trh.

Současně byla společností BIOCOL PHARMA a.s. odkoupena ochranná známka Gesavit®, ukončen prodej produktu s tímto názvem a jeho nahrazení novým doplňkem stravy pod značkou Penoxal.

Penoxal posiluje imunitu

Penoxal100% přírodní složení obohacené o vitamín C a beta glukan, které přispívá k nomální funkci imunitního systému.

ADRESA

BIOCOL PHARMA a.s., Tomkova 180/11 500 02, Hradec Králové, Česká republika

Penoxal je vyroben z přírodního mikroorganismu, řadí se mezi medicinální léčivé houby. Účinná látka Biocol je vyrobena patentovaným způsobem formou moderní biotechnologické výroby.

Copyright © 2022 Penoxal

X
Add to cart