Varování Cookies se na tomto webu používají k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti. Pokud budete pokračovat, předpokládáme, že souhlasíte s přijímáním cookies z této stránky. OK

Fakultní nemocnice Plzeň – Gynekologicko-porodnická klinika

Gynekologicko-porodnická klinika Fakutlní nemocnice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Plzeň - Lochetín
Alej Svobody 80
323 00 Plzeň
 

Přednosta: Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.

Koordinátor studie: MUDr. Vladimír Kokeš.

Doba trvání studie: Od 28.5.2009 do 22.3.2010

 

Počet zúčastněných pacientek: Bylo sledováno celkem 120 pacientek s gynekologickým zhoubným nádorem.

 

Rozdělení a počet pacientek podle velikosti denní dávky:

  • 70 pacientek po léčbě nádorového onemocnění v kompletní remisi onemocnění – 2 kaple denně
  • 32 pacientek po léčbě nádorového onemocnění se zvýšeným rizikem – elevace TU markerů, s high-risk histologickým nálezem v předchozím onemocnění či nejasným objektivním nálezem nevyžadujícím zatím onkologickou léčbu – 3 kapsle denně
  • 18 pacientek se známkami recidivy nebo progrese onemocnění nebo s dosud probíhající onkologickou léčbou – 4 kapsle denně


Rozdělení pacientek podle diagnózy onemocnění:

C 52 Zhoubný nádor pochvy     1 x
C 53 Zhoubný nádor hrdla děložního   33 x
C 54 Zhoubný nádor těla děložního   46 x
C 56 Zhoubný nádor vaječníku   37 x
C 57 Zhoubný nádor vejcovodu     3 x
Celkem 120 x

Výsledky:

Převážný počet pacientek hodnotil své pocity a účinky podávaného potravinového doplňku Penoxal kladně.
U většiny pacientek nebyly zaznamenány žádné nežádoucí pocity, pacientky se cítily dobře. Nedošlo k alergické reakci, u většiny pacientek byl objektivní po léčebný nález stabilizován. Několik pacientek udávalo zároveň zlepšení imunitní situace, co se týče odolnosti proti virovým nákazám. Pacientky se cítily v průběhu užívání v dobré kondici. Jedna pacientka udávala zlepšení dosavadních střevních potíží.

 

Nežádoucí příhody v průběhu užívání preparátu Penoxal:
 

  1. U jedné pacientky došlo v průběhu užívání k progresi onemocnění s vytvořením kožní metastázy v pupeční jizvě.
    Šlo o 45 letou pacientku s diagnózou: karcinosarkom vaječníku – vysoce rizikový histologický typ onemocnění. Užívala dávku 3 kapsle/den.
  2. Jedenkrát došlo k recidivě onemocnění a s tím souvisejícím zvracením u 54 lete pacientky s diagnózou: Serozní adenokarcinom vaječníku – opět vysoce rizikový histologický typ onemocnění, při dávce 4 kapsle/den.
  3. Jedna pacientka s diagnózou: Adenokarcinom těla děložního udávala při užívání dávky 4 kapsle/den střevní potíže charakteru průjmu. Po snížení denní dávky na 2 kapsle/den se potíže upravily.

 

U obou dvou citovaných pacientek, u nichž byla zjištěna recidiva či progrese onemocnění, šlo o vysoce agresivní a rizikový histologický typ nádorového onemocnění.

 

Závěr:

U zbývajících 117 pacientek nebyly, jak uvedeno výše, zaznamenány žádné negativní pocity ani příhody. Všechny tyto pacientky byly s preparátem naprosto spokojeny a hodnotily kladně. Účinek testovaného preparátu Penoxal. Soubor pacientek nebyl zcela sourodý, protože doba užívání preparátu nebyla stejně dlouhá.

 

V Plzni dne 22.03.2010

 

MUDr. Vladimír Kokeš
koordinátor studie 
MUDr. Vladimír Kokeš

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
přednosti klinky

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.

Fakultní nemocnice

 


                  

 

 

PDF  
 Ke stažení ve formátu PDF: Gynekologicko porodnická klinika FN Plzeň