Varování Cookies se na tomto webu používají k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti. Pokud budete pokračovat, předpokládáme, že souhlasíte s přijímáním cookies z této stránky. OK

Ulrike, Německo - chronická únava
Už zhruba 13 let trpím fibromyalgií, chronickou únavou, chronickou infekcí virem Ebbstein Barrové a dalšími dlouhodobými virovými infekcemi. Nyní užívám dva týdny Penoxal a – je to neuvěřitelné, ale je to skutečně pravda! - už nyní pociťuji nárůst energie a menší únavu! Opět můžu jít rychleji do kopce, aniž bych lapala po dechu. ........ pokračování

Chronický únavový syndrom (Benigní myalgická encefalomyelitida)

Chronický únavový syndrom (chronic fatigue syndrome, CFS) představuje neutuchající vyčerpanost bez zjevné příčiny. CFS postihuje mnoho lidí po celém světě, nejčastěji však ženy ve věku 25 až 45 let. Ačkoli odborníci neznají pravý důvod vzniku chronického únavového syndromu, většina z nich se shoduje, že na vině může být souhra infekčních, imunologických i psychogenních faktorů.

Faktory chronického únavového syndromu (CFS)

Příčiny chronického únavového syndromu si většina lékařů neodvažuje odhadnout. Velký důraz je však kladen na imunologii a psychologii, jež mohou ve spojení s dalšími fyziologickými obtížemi vést k chronické vyčerpanosti. Řada odborníků mluví o uspěchaném životním tempu, fyzicky i duševně vyčerpávajícím stylu života. Vzhledem k tomu, že chronický únavový syndrom trápí převážně ženskou populaci, přisuzuje se tato nemoc například náročné mateřské roli, kdy ženy musejí zvládat přespříliš starostí najednou, od péče o děti, přes zaměstnání, domácí povinnosti apod. Pokud se k souhře několika faktorů přidá oslabený imunitní systém, organismus takový nápor nemusí zvládnout, a spustí chronický únavový syndrom. Častým spouštěčem CFS bývá také řada infekčních činitelů, mezi které patří například kvasinkové infekční onemocnění.

Příznaky chronického únavového syndromu (CFS)

Hlavním příznakem chronického únavového syndromu je dlouhodobá únava, nevysvětlitelné a neovlivnitelné tělesné i duševní vyčerpání. Tento příznak by měl trvat minimálně půl roku, aby mohla být potvrzena diagnóza CFS. K mnohdy nenápadné únavě se pak přidávají bolesti kloubů, svalů, zvýšené teploty. Příznaky chronického únavového syndromu podobné klasickému nachlazení jsou rozdílné v tom, že nepřestávají ani po několika dnech či týdnech, kdy obvykle dochází k regeneraci. Trvalé chřipkové příznaky pak střídají zapomnětlivost, depresivní nálady, potíže se spánkem či celková malátnost. Velikost příznaků CFS záleží na každém jednotlivci, někteří trpí více, jiní méně.

Prevence chronického únavového syndromu (CFS)

Dodržováním zásad zdravého životního stylu, pravidelného spánku, zvolněného tempa lze předejít mnoha civilizačním nemocem, včetně chronického únavového syndromu. Velmi důležitým životním článkem je odpočinek, dovednost relaxace, pravidelné vlastní potěšení, vyhledávání činností, které nás dělají šťastné a podporují přirozenou fyzickou i duševní rovnováhu. Dobré mezilidské vztahy v rodině, manželství či v zaměstnání také patří k prevenci CFS. Ideální je najít si koníčka, oblíbenou činnost, na kterou se těšíme, která nás naplňuje a při které se naprosto odreagujeme. Z hlediska imunologie je oslabený imunitní systém velmi rizikovým faktorem CFS. Z toho důvodu k prevenci ve formě zásad zdravého životního stylu patří i přiměřené stravování s pestrým obsahem potřebných vitaminů a minerálů, které pozitivně ovlivňují činnost organismu.  

Léčba chronického únavového syndromu (CFS)

Chronický únavový syndrom bývá často zaměněn s jarní únavou, která ovšem vzniká deficitem různých vitaminů. Oproti CFS však jarní únava netrvá déle než šest měsíců a lze ji zmírnit či odstranit změnou životosprávy. I chronický únavový syndrom lze ovšem vyléčit. Zhruba polovina nemocných se uzdraví spontánně sama. U zbytku záleží na době podchycení nemoci. Při včasném uvědomění postižení chronickým únavovým syndromem lze zapracovat na životním rytmu nemocného. Důležitou součástí léčby je psychoterapie, která vede k prodiskutování a ovlivnění spouštěcích faktorů, životních událostí. Léčeny jsou také infekční nemoci, jež mohly být jednou z příčin CFS. Pokud je však člověk ve fázi, kdy si uvědomuje vlastní vyčerpání a dlouhodobou únavu, lze rozvoj chronického únavového syndromu včas zarazit vhodným harmonogramem spánku, přehodnocením života a naordinováním relaxace. Jelikož vyčerpání organismu a dlouhodobá duševní i tělesná slabost vedou k nadměrnému oslabení imunitního systému, cílené posílení imunity je nezbytnou součástí léčby chronického únavového syndromu i prevence rozvoje tohoto onemocnění.

Vliv imunitního systému na chronický únavový syndrom (CFS)

Velkou roli při výskytu chronického únavového syndromu hraje imunitní odpověď. Mezi podezřelými infekčními činiteli, kteří způsobují vznik CFS, jsou virus vyvolávající mononukleózu (virus Epstein-Barrové) a kvasinky (candida). Kombinace infekčních faktorů v důsledku oslabeného imunitního systému a dlouhodobě psychicky a tělesně náročného života pak vede k podvyživenému a vystresovanému organismu, který reaguje chronickou únavou. Tomuto stavu lze předejít, pokud dojde k včasnému posílení imunitního systému, který se s nepříznivými vlivy dokáže vypořádat. Déletrvající oslabená imunita naopak umocňuje faktory chronického únavového syndromu. Pokud CFS vypukne, vždy je na místě imunitní systém posílit, aby nedošlo k vážnějšímu onemocnění.

 Další informace